Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZM - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Postup záchranných prací

První pomoc:

 • technická
 • zdravotnická

Technická první pomoc – vyproštění postiženého z dosahu proudu

 • vypnutí přívodu elektrického proudu
 • odtažení postiženého z dosahu proudu
 • odsunutí zdroje úrazu z dosahu postiženého
 • přerušení přívodu elektrického proudu

Zdravotnická první pomoc – důležité fáze

 • vyšetření zdravotního stavu
 • poskytování první pomoci
 • neodkladná resuscitace
 • přivolání odborné zdravotnické pomoci
 • transport
 • vyšetření a odstranění příčin úrazu

Základní životní funkce

Příznak

Hodnocení stavu základních životních funkcí

Dýchání

proudění vzduchu ústy, nosem, pohyb hrudníku

 • dýchání je dostatečné
 • nedostatečné
 • zástava dechu

Krevní oběh

tep na krční tepně

 • tep je hmatný
 • hmatný, ale slabý
 • nehmatný - zástava oběhu

Stav vědomí

reakce na oslovení, slovní kontakt

 • uvědomuje si svůj stav - vědomí je zachováno
 • je zmatený – povrchní bezvědomí
 • nereaguje - hluboké bezvědomí

Neodkladná resuscitace

 • uvolnění dýchacích cest a udržení jejich průchodnosti
 • umělé dýchání z plic do plic
 • nepřímá srdeční masáž

Protišoková opatření

 • ticho
 • teplo
 • tekutiny
 • tišení bolesti
 • transport
 • protišoková poloha
 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024