Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZZ - Základní školení BOZP

Základní školení BOZP

Bezpečnostní školení

Symbol

Termín

Program

Studium

Základní školení BOZP

BEZZ

Na začátku 1. semestru

Všechny programy

Bakalářské

Katedry odpovědné za výuku Bezpečnostních školení - Bakalářské studium

Školení

Program

Katedra

BEZZ

Všechny programy

K13114

Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.

Studijní program :

všechny

Rozsah výuky :

Přednášky 1x2

Cvičení 1x2

Zakončení :

zápočet

Kreditů :

0

Semestr :

zimní

Přednášky :

Ing. Havlíček, Ing. Kůla, Ing. Nová

Cvičení :

Ing. Havlíček, Ing.Kůla, Ing. Nová

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024