Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZZ - Základní školení BOZP

Program přednášek

Semestr zimní akademického roku 2021/2022

Studijní program

Datum

Hodina

Posluchárna

EEM

23.9.

9:15 - 10:45

T2:D3-209

EK

20.9.

18:00 - 19:30

T2:D2-256

KYR

21.9.

18:00 - 19:30

T2:D3-209

OI

21.9.

7:30 - 9:00

KN:E1-107

OES

20.9.

18:00 - 19:30

T2:D2-256

SIT

22.9.

7:30 - 9:00

T2:D3-209

LEB

20.9.

18:00 - 19:30

T2:D2-256

kombinované EEK

1.10

8:15 - 9:45

T2:C4-363

kombinované SIT

Program není otevřen

 

Osnova přednášky:

Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Výuka bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc - traumatologický plán. Požární bezpečnost. Důležité telefony.

Poznámky:

  1. Účast na přednáškách je povinná.
     
  2. Pro zjednodušení zápisu probírané látky je výhodné si přinést na přednášku doporučenou literaturu (Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V.: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, 2011).
     
  3. Pro studijní programy EEM,KME a KYR navazují na ZŠ BOZP přednášky Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB)
     
  4. Pro studijní programy OI a SIT bude školení Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB) otevřeno v letním semestru
 

 

Poslední aktualizace : 14.2.2022