Bezpečnostní předměty na FEL ČVUT

125TZP Technická zařízení při požáru, Obor IBS, prezenční studium

Program cvičení - FEL 

Semestr letní akademického roku 2023/2024

Týden

Datum

Program

1.

22.2.

Úvod do cvičení, harmonogram. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL, výklad k montáži panelu.

2.

29.3.

Laboratoř : Připojování zařízení k elektrické rozvodné síti. Montáž na panelu.

3.

7.3.

Sítě nízkého napětí, První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Film: Diagnóza.

4.

14.3.

Laboratoř: Ochranné přístroje, konstrukční uspořádání elektrických zařízení, měření bezpečnostních parametrů.

5.

21.3.

Seminární cvičení - řešení příkladů a výklad k testu.

6.

28.3.

Děkanský den (není výuka)

7.

4.4.

Zápočtový test, film: Bezpečnost elektrických zařízení.

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024