Bezpečnostní předměty na FEL ČVUT

125TZP Technická zařízení při požáru, Obor IBS, prezenční studium

Program cvičení - FEL 

Semestr letní akademického roku 2022/2023

Týden

Datum

Program

1.

23.2.

Úvod do cvičení, harmonogram. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL, výklad k montáži panelu.

2.

2.3.

Připojování zařízení k elektrické rozvodné síti. Montáž na panelu.

3.

9.3.

Sítě nízkého napětí, První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Film: Diagnóza.

4.

16.3.

Ochranné přístroje, konstrukční uspořádání elektrických zařízení, měření bezpečnostních parametrů.

5.

23.3.

Seminární cvičení - řešení příkladů a výklad k testu.

6.

30.3.

Zápočtový test, film: Bezpečnost elektrických zařízení.

 

 

Poslední aktualizace : 5.9.2023