Bezpečnostní předměty na FEL ČVUT

125TZP Technická zařízení při požáru, Obor IBS, prezenční studium

Program přednášek 125 TZP

Semestr letní akademického roku 2023/2024

Týden

Datum

Program

1.

22.2.

Elektrická zařízení, bezpečnost osob, vnější vlivy, prostory a prostředí.

2.

29.2.

Střídavé elektrické rozvodné sítě do napětí 1000V. Elektrická instalace v budovách.

3.

7.3.

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti. Zamezení vzniku požáru od elektrické instalace.

4.

14.3.

Elektromagnetická kompatibilita. Ochrana před bleskem. Ochrana proti přepětí.

5.

21.3.

Požár způsobený elektřinou. Vznik nežádoucího elektrického tepla. Dimenzování a jištění vedení s ohledem na přetížení.

6.

28.3.

Děkanský den (není výuka)

7.

4.4.

Zachování funkčnosti elektrického zařízení. Požární odolnost částí elektrických rozvodů. Kabelové systémy se zachováním funkčnosti, zaručená požární odolnost.

8.

 

FSV

9.

 

FSV

10.

 

FSV

11.

 

FSV

12.

 

FSV

13.

 

FSV

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024