Bezpečnost na FEL ČVUT

BEE - Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice

Předmět je zaměřen na bezpečnost v elektrotechnice. Primární cíl znalostí je ochrana před úrazem elektrickým proudem. Studenti jsou seznámeni s používanými principy a technickými prostředky různých typů ochran. Nedílnou součástí znalostí je také požární bezpečnost elektrických instalací. V praktické části předmětu se studenti setkají se zapojením a měřením určujících bezpečnostních parametrů elektrických zařízení, dále také s praktickými výpočty pro oblast bezpečnosti.

Předmět rozhodně nenahrazuje povinné školení z bezpečnosti v elektrotechnice, naopak zásadním způsobem prohlubuje a rozvíjí získané znalosti.

Studijní program :

všechny

Rozsah výuky :

Přednášky 7x2

Cvičení  7x2

Zakončení :

zápočet

Kreditů :

2

Semestr :

letní

Přednášky :

Ing. Havlíček

Cvičení :

Ing. Havlíček

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024