Bezpečnost na FEL ČVUT

BEE - Bezpečnost v elektrotechnice

Program přednášek

Semestr letní akademického roku 2022/2023

Týden

Datum

Program

1.

xx.y.

Elektrická zařízení, bezpečnost osob, úraz elektrickým proudem.

2.

xx.y.

Vnější vlivy, prostory a prostředí. Vliv technického uspořádání na bezpečnost.

3.

xx.y.

Střídavé elektrické rozvodné sítě, elektrická instalace v budovách.

4.

xx.y.

Ochranná opatření a přístroje pro zajištění bezpečnosti.

5.

xx.y.

Elektromagnetická kompatibilita, ochrana před bleskem, ochrana proti přepětí.

6.

xx.y.

Požární bezpečnost elektrických instalací, požární odolnost.

7.

xx.y.

Zachování funkčnosti elektrického zařízení při požáru

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024