Bezpečnost na FEL ČVUT

BEE - Bezpečnost v elektrotechnice

Síť TN-C-S

Zadání


V síti TN-C-S zapojte na montážním panelu rozváděč, zásuvkový obvod a světelný obvod (žárovka - vypínač) podle daného schématu zapojení. Při montáži respektujte pravidla pro montáž.


Schéma zapojení


Montážní panel


Montážní panel

           
   

Rozváděč

   

Obvody

           

X1

-

vstupní řadová svorkovnice

X3

-

svorkovnice v instalační rozvodné krabici

X2

-

řadová svorkovnice fázových vodičů

Sv

-

světelný spotřebič třídy ochrany I

N

-

vícenásobná svorka středních vodičů

Z

-

zásuvka v instalační přístrojové krabici

PE

-

vícenásobná svorka ochranných vodičů

V1
V2

-

instalační vypínač nebo přepínač v instalační přístrojové krabici

J1

-

jednopólový jistič (10A)

 

 

 

J2

-

jednopólový jistič (6A)

 

 

 Pravidla pro montáž

 1. Všechny vodiče daného elektrického obvodu jsou vedeny ve společném svazku. Jediným místem, kde mohou být vodiče se stejnou funkcí (L, N, PE) z různých elektrických obvodů (světelný, zásuvkový atd.) galvanicky spojeny, jsou svorkovnice v rozváděči.
   
 2. Barvy použitých vodičů ve svazku musí odpovídat barevnému značení dle ČSN.
   
 3. Při instalaci se musí dodržovat předepsaná prostorová orientace přístroje a předepsané připojení vodičů k jednotlivým svorkám.
   
 4. Zásuvky se v sítích TN instalují vždy ochranným kolíkem nahoru. Při pohledu zepředu je fázový vodič L vždy připojen na svorku levé zdířky. V síti TN-S se na svorku pravé zdířky připojí střední vodič N a na svorku ochranného kolíku se připojí ochranný vodič PE. V sítích TN-C se vodič PEN připojí nejprve na svorku ochranného kolíku a bez přerušení a bez izolace se připojí na svorku pravé zdířky.
   
 5. Svorkovnice svítidla třídy ochrany I se propojí v síti TN-S třemi vodiči (L, N, PE) se svorkovnicí v instalační krabici. Objímka žárovky se zapojuje vždy tak, aby fázový vodič L byl přiveden na její střední (spodní) kontakt.
   
 6. Jistič se v rozváděči instaluje tak, aby se páčka překlápěla kolem vodorovné osy a zapínala jistič směrem nahoru. Přívodní fázový vodič L je přiveden shora na vstupní svorku jističe.
   
 7. Vodiče v jednotlivých elektrických obvodech lze nastavovat nebo rozdělovat pouze pomocí svorkovnic.
   
 8. Každá instalační krabice je určena pouze pro vodiče jednoho obvodu.
   
 9. Kolébkový vypínač nebo přepínač přerušuje pouze fázový vodič a instaluje se tak, aby se překlápěl kolem vodorovné osy.
   
 10. Pro vypínač platí, že světlo je rozsvíceno, je-li vypínač stisknutý nahoře, pro schodišťový přepínač toto nelze dodržet.
   
 11. Ve svorkovnicích se vodiče umisťují pod hlavy šroubů bez vytváření oček. Vodič se na konci krátce odizoluje (tak, aby mimo svorku nebyl bez izolace) a zleva se zasune pod hlavu šroubu. Ten se poté vhodným šroubovákem s citem dotáhne. Pod jednu hlavu šroubu lze zasunout pouze jeden vodič.
   
 12. Mosazné šrouby a svorky ve svorkovnici jsou určeny k připojení ochranných vodičů PE, středních vodičů N, nebo vodičů PEN.
   
 13. Vodiče jsou vedeny po povrchu panelu přehledně, pokud možno pouze ve dvou kolmých směrech a ve svazcích dle příslušnosti k jednotlivým elektrickým obvodům.
   
 14. Tyto svazky vodičů musí vstoupit do přístrojové nebo instalační krabice jediným a to standardním otvorem.
   


Barvy izolace vodičů

Vodič

Označení

Barva izolace

fázový

L

černá, hnědá, šedá

 

 

 

střední

N

světle modrá

 

ochranný

PE

zelená/žlutá

PEN

PEN

zelená/žlutá

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024