Bezpečnost na FEL ČVUT

BEE - Bezpečnost v elektrotechnice

Informace o písemném testu:

  1. Test se koná na posledním cvičení předmětu.
     
  2. Test je proveden formou formuláře s otázkami a odpověďmi ve kterém se označují správné odpovědi. Na jednu otázku může být více správných odpovědí. Chybou je označení nesprávné odpovědi nebo neoznačení správné odpovědi.
     
  3. V testu je přípustné se dopustit maximálně XX chyb.
     
  4. Vyplněný test se archivuje po předepsanou dobu.
 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024