Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZM - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry

Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry

Bezpečnostní školení

Symbol

Termín

Program

Studium

Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry + opakované Základní školení BOZP

BEZM

1. semestr

Všechny programy

Magisterské

Katedry odpovědné za výuku Bezpečnostních školení - Magisterské studium

Přehled odpovědných kateder je uveden v Příloze 1 Směrnice děkana

Školení seznamuje studenty všech programů magisterského studia s elektrickými riziky oboru. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL v souladu s platnými předpisy. Školení se provádí podle předlohy BEZB. Obsahuje Opakované Základní školení BOZP.

Studijní program :

všechny

Rozsah výuky :

Přednášky 1x2

Cvičení  1x2

Zakončení :

zápočet

Kreditů :

0

Semestr :

zimní

Přednášky :

Ing. Havlíček, Ing. Kůla, Ing. Nová

Cvičení :

Ing. Havlíček, Ing. Kůla, Ing. Nová

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024