Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Bezpečnostní školení

Symbol

Termín

Program

Studium

Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

BEZB

1. semestr

EEM, KME, KYR,OES, LEB, EECS

Bakalářské

2. semestr

OI
SIT

Katedry odpovědné za výuku Bezpečnostních školení - Bakalářské studium

Školení

Program

Katedra

BEZB

Všechny programy

K13114

Školení seznamuje studenty všech programů s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a dalšími bezpečnostními technickými opatřeními v elektrotechnice. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL.

Studijní program :

všechny

Rozsah výuky :

Přednášky 1x2

Cvičení 1x2

Zakončení :

zápočet

Kreditů :

0

Semestr :

zimní, letní

Přednášky :

Ing. Havlíček, Ing. Kůla, Ing. Nová

Cvičení :

Ing. Havlíček, Ing. Kůla, Ing. Nová

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024