Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Informace o písemném testu:

  1. Test se koná v průběhu semestru.
     
  2. Test je proveden formou formuláře s otázkami a odpověďmi ve kterém se označují správné odpovědi. Na jednu otázku může být více správných odpovědí. Chybou je označení nesprávné odpovědi nebo neoznačení správné odpovědi.
     
  3. V testu je přípustné se dopustit maximálně 5 chyb.
     
  4. Vyplněný formulář je úředním dokumentem a archivuje se.
 

 

Poslední aktualizace : 14.2.2022