Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Laboratorní řád ( Laboratoř 260):


 1. Veškerá činnost v laboratoři je dovolena pouze za přítomnosti učitele.
   
 2. V laboratoři mohou pracovat pouze studenti, kteří byli před vstupem seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickým zařízením (vyhláška č. 50/78 Sb., § 3) a upozorněni na možná ohrožení těmito zařízeními.
   
 3. Laboratorní zařízení (včetně zdrojů) smí uvádět do provozu pouze učitel, případně student na jeho výslovný pokyn.
   
 4. Studenti jsou povinni v případě nebezpečí vypnout bezpečnostním tlačítkem přívod elektrické energie.
   
 5. Závady na zařízení musí studenti ihned hlásit učiteli.
   
 6. Při pobytu a práci v laboratoři jsou studenti povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce a další pokyny učitele.
   
 7. Studenti jsou současně povinni dodržovat zásady protipožární ochrany.
   
 8. Případné škody, způsobené nedodržením laboratorního řádu, budou řešeny dle platných právních předpisů.
   
 9. V laboratoři musí být mobilní telefony vypnuty.
   
 10. V laboratoři je zakázána konzumace potravin.
 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024