Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Program přednášek

Semestr letní akademického roku 2023/2024

Studijní program

Datum

Hodina

Posluchárna

EEM

Školení bylo v zimním semestru

EK

Školení bylo v zimním semestru

KYR

Školení bylo v zimním semestru

OI

23.2.

7:30 - 9:00

T2:D3-209

OES

Školení bylo v zimním semestru

SIT

21.2.

16:15 - 17:45

T2:D2-256

LEB

Školení bylo v zimním semestru

kombinované EEK

Program není otevřen

kombinované SIT

Program není otevřen

 

Osnova přednášky:

Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických předmětů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Elektromagnetická kompatibilita.

Poznámky :

  1. Účast na přednáškách je povinná.
     
  2. Pro zjednodušení zápisu probírané látky je výhodné si přinést na přednášku doporučenou literaturu (Cipra, M., Kříž, M., Kůla, V.: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, 2011).
 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024